22/10/2015
Informační systémy

Informační systémy

Informační systémy Velmi důležitým aspektem práce s diagnostikou stále zůstává přístup k informacím od výrobce automobilu, především v dostupnosti diagnostických postupů, technických dat a elektrických schémat.  Tuto oblast lze z pohledu nezávislého mechanika rozdělit do dvou základních kategorií. Informační systémy pro autorizované servisy a pro neautorizované servisy.   Informační systémy pro autorizované servisy Každý […]
08/10/2015
EOBD

Diagnostika EOBD

Diagnostika OBD Jedním z nejdůležitějších technologických směrů byla a je snaha o zvyšování účinnosti pohonných jednotek a zároveň snižování emisí ve výfukových plynech. S jedním z provozních opatření úzce souvisí termín OBD On-Board Diagnostics. Termín vyjadřuje soubor postupně zavedených norem, vztahujících se k jednotné palubní diagnostice, napříč všemi výrobci automobilů. Systém […]